Pacea lui Hristos să stăpânească în inimile noastre

„Pacea lui Hristos la care aţi fost chemaţi să alcătuiţi un singur trup să stăpânească în inimile voastre. Şi fiţi recunoscători“ - Coloseni 3:15, ne porunceşte sfântul verset. Făcând din inimile noastre centrul Păcii, focarul Iubirii şi izvorul întregii noastre puteri.

Traian Dorz – Hristos, puterea apostoliei

Forumul  Civic  Creştin  organizează

Centenarul Traian DORZ la Ateneul Român

Eveniment omagial cu participare internaţională

Bucureşti, Ateneul Român
6 decembrie 2014, orele 18

Centenar Traian DORZ
Eveniment Omagial  29 noiembrie 2014

Cluj Napoca - Grand Hotel Napoca

Dacă voieşte cineva să-L urmeze pe Isus.

Traian Dorz

Mântuitorul a spus:
„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, aceluia îi spun ce trebuie să facă. Cel dintâi lucru este să se lepede de sine, să-şi ia crucea lui în fiecare zi şi să Mă urmeze. Şi unde voi fi Eu, acolo va fi şi ucenicul Meu”.

Traian Dorz nu poate fi despărţit de Oastea Domnului. 
Noi preoţii, Biserica Ortodoxă, avem nevoie de Oastea Domnului ca de aer. 
Să întărim Lucrarea Oastei Domnului!

Pr.Prof.Vasile Mihoc

Suferinţă, credinţă şi luptă împreună cu Isus Biruitorul

Viaţa unui creştin adevărat nu e numai o viaţă de luptă, ci şi de suferinţă

Preot Iosif Trifa