Tot Pământul, toate neamurile să laude pe Domnul!

Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” - Isaia 9:6

Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:
Astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul." - 
Luca 2:10,11

Cutremurătorul început al Oastei Domnului Isus Biruitorul - 1 ianuarie 1923

Traian Dorz , Istoria unei jertfe, vol 1

Cutremurătorul început

Noaptea Anului Nou 1923.


Această noapte de hotar între ani este, de obicei, pentru toţi oamenii, prilejul unui cutremurător bilanţ. Prilejul în care ne vedem cu toţii nu numai grăbita trecere a vieţii pământeşti, ci şi felul în care am folosit această parte din viaţa scurtă, pe care o încheiem la sfârşitul fiecărui an şi o deschidem la începutul altuia.

Glorie Mielului

Glorie Mielului, îngerii-n cor, toţi cei sfinţi, tot pământul, Îi cântă glorie Mielului ! 
Veniţi să ne-nchinăm Mielului Sfânt, cinste, onoare şi slavă doar Lui!

Corul BBS Oradea, 1 decembrie 2013

Să-L sărbătorim aducându-I cinste şi slavă Celui ce ne este Singurul Mântuitor şi Domn al tuturor românilor!

 

Prin harul lui Dumnezeu am fost binecuvântaţi de focul poeziei lui Traian Dorz

Ce va face binecuvântata Românie cu Tezaurul său naţional, poezia mărturisirii Domnului Isus ?
Români, popoarele lumii au nevoie de mărturia voastră, de focul dragostei din Isus Hristos!

Pastor Brian Morgan, Statele Unite ale Americii
Prelegere la Simpozionul Internaţional Traian Dorz 100 - Creaţie şi Jertfă
Cluj Napoca, 2 septembrie 2013