ÎPS Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului a trecut la Domnul.

Păstor erudit, promotor al valorilor credinței și culturii creștine în dialog multiconfesional, prieten apropiat şi sprijinitor al Oastei Domnului, Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Nicolae Corneanu, va rămâne prin vocaţia sa de slujire a aproapelui, un model de dăruire şi demnitate umană, unul dintre cei mai iubiţi și apreciați ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Dumnezeu să-l odihnească.

Din tainele Biruinţei

Pr. Iosif Trifa

În orice luptă Biruinţa are multe taine, are multe condiţii. Cea dintâi este Dragostea şi frăţietatea care-i leagă pe cei strânşi sub acelaşi Steag de luptă. E Dragostea care-i leagă pe luptători de Cauza pentru care luptă. Ochii tuturor luptătorilor trebuie să stea veşnic ţintă spre Cauza Sfântă pentru care luptă.

Ce este deşertăciunea deşertăciunilor?

 

Traian Dorz, LEAGĂNUL DE AUR

 

Un tată spunea odată fiului său aceste lucruri:


– Fiul meu, puţine lucruri cunoaşte omul pe pământ. Iar din aceste puţine lucruri, prea mare parte le cunoaşte greşit. Pentru că cine îl învaţă, ori nu ştie nimic, ori ştie rău ce este. De aceea este de cea mai mare însemnătate să ai de la început un învăţător bun.

Pe Dumul Suferinţei aş vrea să Te urmez

Creaţie colectivă, Tineri Fraţi Ostaşi

 

Pe drumul suferinţei aş vrea să Te urmez,
să duc cu Tine crucea ca Simon din Cirena,
să mergem împreună, urmându-Ţi Sfântul Crez
şi-n Braţele Iubirii să plâng ca Magdalena.


Pe drumul suferinţei aş vrea să Te ascult
înţelegând suspinul şi lacrima ce curge...
apropiat de Tine să stau cât pot de mult
ca Veronica, Faţa să-Ţi şterg când vrei a plânge...