Ce Nume scump ai Tu Isuse

Noi L-am aflat pe-Acela

Noi L-am aflat pe-Acela ce orbilor dă văz,
când ochii stinşi de patimi îi spală El de tină,
căci ne-a adus în noaptea îndureratei prăzi
lumina Lui, Izvorul de veşnică lumină.

Revoluţia din Anglia şi una de la noi

O ”Revoluţie spirituală sub control Dumnezeesc”.
Mişcarea de la Oxford, o revoluţie din Anglia.
Revoluţia Oastei Domnului.

Ioan Marini

 

O imagine  am văzut mai zilele trecute (1936) într-un ziar, ce înfăţişa o mare sală din Londra, ce cuprindea  o mare mulţime de oameni, adumbriţi de o pădure de steaguri. Dedesuptul imaginii scria: În sala Albert din Londra s-a ţinut Adunarea organizaţiei religioase Oxford, care urmăreşte „Revoluţia spirituală sub control Dumnezeesc.”

N-ai drept să stai, nici să priveşti în urmă,
cât ai un Steag şi-un duşman înrăit,
nu-n perii albi şi-n anii ce se curmă,
ci-n jertfa ta s-araţi cum ai trăit!

Traian Dorzostaş al Domnului ISUS

 

La luptă pentru mântuirea noastră şi a altora!

Pr. Iosif Trifa

“Nu e timp de vorbe, iubitul meu frate ostaş. Pune îndată mâna pe „sapă“ şi te apucă de lucru!

 

Intraţi îndată în lucrul Domnului!  Puneţi îndată mâna pe „sapă“, pe „undiţă“, pe „seceră“, căci lucrul Domnului este mult, dar lucrătorii sunt puţini!