La luptă pentru mântuirea noastră şi a altora!

Pr. Iosif Trifa

“Nu e timp de vorbe, iubitul meu frate ostaş. Pune îndată mâna pe „sapă“ şi te apucă de lucru!

 

Intraţi îndată în lucrul Domnului!  Puneţi îndată mâna pe „sapă“, pe „undiţă“, pe „seceră“, căci lucrul Domnului este mult, dar lucrătorii sunt puţini!

CÂNTĂRILE APOCALIPSEI - Traian Dorz

Ţie ... ISUSE …

Preaiubitul inimii mele,  cântările întregii  iubiri din inima mea;

Ţie ... Dorul dorurilor mele, nostalgia celui mai dulce Dor;

Ţie ... scumpa şi veşnica mea dragoste, cântarile dragostei cele mai neprihănite şi mai fierbinţi …

Pildă sfântă,vie … nu locul sterpei închinări

Şi dacă unul a căzut, mormântul lui să fie nu locul sterpei închinări, ci pildă sfântă, vie …”

 

Este trist să vedem la 90 de ani de Oaste, oameni cu Biblia în mână și cu idolatria în inimă. Citesc una din Sfintele Scripturi, din cărţile fraţilor, din pilda pe care ei ne-au dat-o prin viaţa şi mărturia lor, și alta fac; fac exact lucrurile  împotriva cărora fraţii noştri au predicat, scris şi luptat.

Domnul Isus ne învaţă că schimbarea în bine a omului trebuie să înceapă din interiorul lui, prin pocăinţă şi prin iubire smerită. Orice suflet care L-a aflat pe Domnul Isus se face un vestitor şi un mărturisitor al Domnului Isus.

Tinerii credincioşi sunt ostaşi luptători pentru mântuire. Misiunea tânărului ostaş constă în trăirea lui curată spre lauda slavei harului lui Dumnezeu.
Oastea Domnului este o Mişcare de înnoire duhovnicească, de luptă împotriva păcatului şi de cultivare a sfinţeniei vieţii, şi se bucură astăzi de lumina Domnului Hristos în sufletele multor tineri ostaşi.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Cercetează-te singur prin lumina Evangheliei

Ioan Marini

„Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuşi“
I Corinteni 11:28

Este voia lui Dumnezeu ca fiecare om, care spune că este credincios, să se cerceteze pe sine însuşi, ca să vadă dacă este în Adevăr credincios sau nu; şi oricine este dator să se supună poruncilor lui Dumnezeu.

Mărturie fr. Danciu Nicolae (1911-2014)

A trecut la Domnul, în veşnicie, fratele nostru Danciu Nicolae, după o mărturie frumoasă de 103 ani. Fratele Danciu a fos frate în Hristos şi prieten apropiat cu fraţii noştri Traian Dorz, Ioan Marini, Richard Wurmbrand, Nicolae Moldoveanu, Costache Ioanid, Sabina Wurmbrand, Constantin Tudose, Dumitru Cornilescu, şi mulţi alţi fraţi şi luptători ai Domnului Isus. Domnul Isus să-l odihnească în braţele Sale. Slăvit să fie Domnul şi Mângâietorul nostru!