Fraţi ostaşi, a sosit vremea ...

Fr. Ionatan Ille

Fraţi ostaşi, a sosit vremea să ne ridicăm cu toţii. Pentru Oastea Domnului acum bate ceasul istoriei. Dumnezeu merge înaintea noastră să facă dreptate robilor Săi. El işi va arăta slava şi tot ce a făcut prin Oastea Sa şi prin trimişii Săi.

Cincizecimea Oastei Domnului

Pr.Iosif Trifa

„…Oastea Domnului nu este ceva nou. Ea este una din frământările mântuirii pe care le vedem în Sfintele Scripturi. Şi, în special, Oastea este una din frământările vieţii primilor creştini.

 

Ca şi viaţa primilor creştini, Oastea Domnului este opera Cincizecimii… Ea a ieşit din lucrarea şi revărsarea Duhului Sfânt. De aceea am şi ales ca praznic special Praznicul Duhului Sfânt.

Traian Dorz ne vorbeşte nouă, vorbindu-I lui Dumnezeu.
Traian Dorz vorbeşte lui Dumnezeu, vorbindu-ne nouă.
Traian Dorz vorbeşte cu sine însuşi, umblând prin Suferinţă.

Poet, eseist şi dramaturg  Andras Visky

Pune-mă ca o pecete pe inima Ta, Doamne Isuse, ca o pecete pe braţul Tău;

Căci Dragostea este tare ca moartea, şi gelozia este neînduplecată ca Locuinţa morţilor;

Jarul ei este jar de Foc, o flacără a Domnului.  

Tu, care locuieşti în grădini, nişte prieteni îşi pleacă urechea la glasul Tău: binevoieşte şi fă-mă să-L aud! 

Vino repede, Iubitule, ca o căprioară sau ca puiul de cerb pe munţii plini de mirozne!
Cântarea Cântărilor 8
 
 Fr. Constantin Tudose, Oastea Domnului, Galaţi.