Crucea-i ascultarea Domnului Isus,
cea mai naltă jertfă care s-a adus
Viaţă ne-a adus crucea lui Isus,
Slavă lui Hristos, slavă lui Isus !

Prin ce semn ne arăţi că ai putere să faci aceste lucruri?

Ioan 2:18

“Paştile iudeilor era aproape; şi Isus S-a suit la Ierusalim.

 

În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi şi porumbei, şi pe schimbătorii de bani şezând jos.

 

A facut un bici de ştreanguri şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii; a vărsat banii schimbătorilor şi le-a răsturnat mesele.

Isus, un Nume care a stârnit şi va stârni împotrivire ...

Întruparea, Jertfa şi domnia lui Isus pe pământ, semne care vor stârni împotrivire ...

 

Când Maica Domnului şi Iosif au venit cu pruncul Isus în Tem­plul din Ierusalim, ca să împlinească, cu privire la El, ce porun­cise Legea, bătrânul Simeon, aşa cum consemnează evanghelistul Luca, L-a luat în braţe, a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:

El a murit pentru noi

Ioan Marini  «Viaţa Creştină» 14, 2.04.1939

Intrăm din nou în Săptămâna sfintelor Patimi. În fiecare an, această săptămână se aşază înaintea vieţii noastre chemându-ne să ne apropiem de taina crucii de pe Golgota şi să sorbim din jertfa cea sfântă a Domnului iertare, dar şi putere, ca să trăim o viaţă nouă.

Preotul Iosif Trifa şi Biblia

Ioan Marini

Spre sfârşitul anului 1929, în foaia redactată de Părintele Iosif Trifa, apărea un articol mare, cu titlul: "În şcoala cea mare a Sfintei Scripturi, a Bibliei".

 

Mare a fost bucuria cititorilor de atunci care au putut afla din conţinutul articolului că Părintele Iosif va scrie un rând de învăţături despre Cartea lui Dumnezeu, despre Biblie.