Fraţi ostaşi, a sosit vremea ...

Fr. Ionatan Ille

Fraţi ostaşi, a sosit vremea să ne ridicăm cu toţii. Pentru Oastea Domnului acum bate ceasul istoriei. Dumnezeu merge înaintea noastră să facă dreptate robilor Săi. El işi va arăta slava şi tot ce a făcut prin Oastea Sa şi prin trimişii Săi.

Cincizecimea Oastei Domnului

Pr.Iosif Trifa

„…Oastea Domnului nu este ceva nou. Ea este una din frământările mântuirii pe care le vedem în Sfintele Scripturi. Şi, în special, Oastea este una din frământările vieţii primilor creştini.

 

Ca şi viaţa primilor creştini, Oastea Domnului este opera Cincizecimii… Ea a ieşit din lucrarea şi revărsarea Duhului Sfânt. De aceea am şi ales ca praznic special Praznicul Duhului Sfânt.

Traian Dorz ne vorbeşte nouă, vorbindu-I lui Dumnezeu.
Traian Dorz vorbeşte lui Dumnezeu, vorbindu-ne nouă.
Traian Dorz vorbeşte cu sine însuşi, umblând prin Suferinţă.

Poet, eseist şi dramaturg  Andras Visky