Pildă sfântă,vie … nu locul sterpei închinări

Şi dacă unul a căzut, mormântul lui să fie nu locul sterpei închinări, ci pildă sfântă, vie …”

 

Este trist să vedem la 90 de ani de Oaste, oameni cu Biblia în mână și cu idolatria în inimă. Citesc una din Sfintele Scripturi, din cărţile fraţilor, din pilda pe care ei ne-au dat-o prin viaţa şi mărturia lor, și alta fac; fac exact lucrurile  împotriva cărora fraţii noştri au predicat, scris şi luptat.

Domnul Isus ne învaţă că schimbarea în bine a omului trebuie să înceapă din interiorul lui, prin pocăinţă şi prin iubire smerită. Orice suflet care L-a aflat pe Domnul Isus se face un vestitor şi un mărturisitor al Domnului Isus.

Tinerii credincioşi sunt ostaşi luptători pentru mântuire. Misiunea tânărului ostaş constă în trăirea lui curată spre lauda slavei harului lui Dumnezeu.
Oastea Domnului este o Mişcare de înnoire duhovnicească, de luptă împotriva păcatului şi de cultivare a sfinţeniei vieţii, şi se bucură astăzi de lumina Domnului Hristos în sufletele multor tineri ostaşi.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Cercetează-te singur prin lumina Evangheliei

Ioan Marini

„Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuşi“
I Corinteni 11:28

Este voia lui Dumnezeu ca fiecare om, care spune că este credincios, să se cerceteze pe sine însuşi, ca să vadă dacă este în Adevăr credincios sau nu; şi oricine este dator să se supună poruncilor lui Dumnezeu.

Mărturie fr. Danciu Nicolae (1911-2014)

A trecut la Domnul, în veşnicie, fratele nostru Danciu Nicolae, după o mărturie frumoasă de 103 ani. Fratele Danciu a fos frate în Hristos şi prieten apropiat cu fraţii noştri Traian Dorz, Ioan Marini, Richard Wurmbrand, Nicolae Moldoveanu, Costache Ioanid, Sabina Wurmbrand, Constantin Tudose, Dumitru Cornilescu, şi mulţi alţi fraţi şi luptători ai Domnului Isus. Domnul Isus să-l odihnească în braţele Sale. Slăvit să fie Domnul şi Mângâietorul nostru!


Împăratul păsărilor

Dorinţa îngâmfată după locurile înalte, după întâietate nemeritată

Fragment din "Cireşul înflorit" de Traian Dorz

 

Dorinţa îngâmfată  după locurile înalte din lumea aceasta şi după întâietate nemeritată este o ispită dintre cele mai mari şi mai atrăgătoare, cu care diavolul îi chinuieşte şi-i înşeală pe mulţi oameni. Mai ales pe cei care sunt mărunţi sufleteşte, dar umflaţi de mândrie şi înnebuniţi de ambiţii. Pe cei care n-au talent, dar au pretenţii, n-au însuşiri şi daruri pentru o slujbă înaltă, dar au o pornire hămesită să o dobândească prin orice mijloace. Nu sunt vrednici să ocupe un scaun înalt, dar fac totul să-l ajungă, luptând cu toată prefăcătoria şi linguşirea, cu toată slugărnicia faţă de cei mari şi cu toată mârşăvia faţă de cei mici, numai să-şi ajungă scopul lor.

Mărturii despre Biblie ale Preotului Iosif Trifa

 

 

Comori îngropate şi ... dezgropate, Ioan Fulea

În acest articol vom prezenta mai multe mărturii şi îndemnuri pe care le face preotul ortodox Iosif Trifa întemeietorul pământesc al Oastei Domnului, despre Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, Biblia. Prin aceste mărturisiri, vom vedea rodirea pe care au adus-o citirea, cercetarea şi meditarea asupra Bibliei de către autor, preotul Iosif Trifa şi crezul care s-a format în Mişcarea evanghelică Oastea Domnului despre Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.