Preotul Iosif Trifa şi Biblia

Ioan Marini

Spre sfârşitul anului 1929, în foaia redactată de Părintele Iosif Trifa, apărea un articol mare, cu titlul: "În şcoala cea mare a Sfintei Scripturi, a Bibliei".

 

Mare a fost bucuria cititorilor de atunci care au putut afla din conţinutul articolului că Părintele Iosif va scrie un rând de învăţături despre Cartea lui Dumnezeu, despre Biblie.

Fericiţii noştri înaintaşi

Ostaşul Domnului,
Preot Vladimir Popovici

6 februarie1896 - 28 martie1984

Fratele Vladimir a văzut lumina zilei în oraşul Chişinău – Basarabia, în 6 februarie 1896, din părinţii: preot Vasile Popovici şi Eufrosina. Amândoi pă­rinţii erau de o mare credinţă, cinste şi evlavie, împlinindu-şi toate îndatoririle sfintei lor slujbe în cel mai frumos fel, spre slava şi voia lui Dumnezeu. Ta­tăl Ceresc i-a binecuvântat cu 11 copii, pe ca­re i-au crescut cu mul­tă grijă în dragostea şi frica lui Dumnezeu…

Evanghelia necunoscută

O carte ciudată: e imposibil de citit; oricât ai citi, ţi se pare că n-ai terminat-o sau că ai uitat, că nu ai înţeles ceva; iar când o reciteşti, ţi se întâmplă acelaşi lucru;  şi tot aşa la nesfârşit. Precum cerul nopţii: cu cât îl priveşti mai îndelung, cu atât mai multe îi sunt stelele.