ISUS, El este Pacea noastră – Efeseni 2:14

În ce vaiet mare, în ce furtună, în ce turbare şi nelinişte trăieşte lumea cu deosebire în aceşti ani de război! ... Ca o mare tulburată de furtună, aşa se frământă neamurile lumii în vremurile de război prin care trece.

 

Dar când  a fost liniştită oare această lume? Niciodată!

Împreună cu îngerii, în cetatea Bergamo,
s-a unit o mulţime de Oaste Cererească,
lăudând pe Dumnezeu!

Prin cunoaşterea lui Hristos, o făptură nouă!

“Un glas zice: "Strigă!" - Şi eu am răspuns: "Ce să strig?" - "Orice făptură este ca iarba, şi toată strălucirea ei, ca floarea de pe câmp.

Iarba se usucă, floarea cade, când suflă vântul Domnului peste ea. - În adevăr, poporul este ca iarba: iarba se usucă, floarea cade; dar Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac."