Revoluţia din Anglia şi una de la noi

O ”Revoluţie spirituală sub control Dumnezeesc”.
Mişcarea de la Oxford, o revoluţie din Anglia.
Revoluţia Oastei Domnului.

Ioan Marini

 

O imagine  am văzut mai zilele trecute (1936) într-un ziar, ce înfăţişa o mare sală din Londra, ce cuprindea  o mare mulţime de oameni, adumbriţi de o pădure de steaguri. Dedesuptul imaginii scria: În sala Albert din Londra s-a ţinut Adunarea organizaţiei religioase Oxford, care urmăreşte „Revoluţia spirituală sub control Dumnezeesc.”

N-ai drept să stai, nici să priveşti în urmă,
cât ai un Steag şi-un duşman înrăit,
nu-n perii albi şi-n anii ce se curmă,
ci-n jertfa ta s-araţi cum ai trăit!

Traian Dorzostaş al Domnului ISUS

 

La luptă pentru mântuirea noastră şi a altora!

Pr. Iosif Trifa

“Nu e timp de vorbe, iubitul meu frate ostaş. Pune îndată mâna pe „sapă“ şi te apucă de lucru!

 

Intraţi îndată în lucrul Domnului!  Puneţi îndată mâna pe „sapă“, pe „undiţă“, pe „seceră“, căci lucrul Domnului este mult, dar lucrătorii sunt puţini!

CÂNTĂRILE APOCALIPSEI - Traian Dorz

Ţie ... ISUSE …

Preaiubitul inimii mele,  cântările întregii  iubiri din inima mea;

Ţie ... Dorul dorurilor mele, nostalgia celui mai dulce Dor;

Ţie ... scumpa şi veşnica mea dragoste, cântarile dragostei cele mai neprihănite şi mai fierbinţi …

Pildă sfântă,vie … nu locul sterpei închinări

Şi dacă unul a căzut, mormântul lui să fie nu locul sterpei închinări, ci pildă sfântă, vie …”

 

Este trist să vedem la 90 de ani de Oaste, oameni cu Biblia în mână și cu idolatria în inimă. Citesc una din Sfintele Scripturi, din cărţile fraţilor, din pilda pe care ei ne-au dat-o prin viaţa şi mărturia lor, și alta fac; fac exact lucrurile  împotriva cărora fraţii noştri au predicat, scris şi luptat.

Domnul Isus ne învaţă că schimbarea în bine a omului trebuie să înceapă din interiorul lui, prin pocăinţă şi prin iubire smerită. Orice suflet care L-a aflat pe Domnul Isus se face un vestitor şi un mărturisitor al Domnului Isus.

Tinerii credincioşi sunt ostaşi luptători pentru mântuire. Misiunea tânărului ostaş constă în trăirea lui curată spre lauda slavei harului lui Dumnezeu.
Oastea Domnului este o Mişcare de înnoire duhovnicească, de luptă împotriva păcatului şi de cultivare a sfinţeniei vieţii, şi se bucură astăzi de lumina Domnului Hristos în sufletele multor tineri ostaşi.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române