Fericiţii noştri înaintaşi

Ostaşul Domnului,
Preot Vladimir Popovici

6 februarie1896 - 28 martie1984

Fratele Vladimir a văzut lumina zilei în oraşul Chişinău – Basarabia, în 6 februarie 1896, din părinţii: preot Vasile Popovici şi Eufrosina. Amândoi pă­rinţii erau de o mare credinţă, cinste şi evlavie, împlinindu-şi toate îndatoririle sfintei lor slujbe în cel mai frumos fel, spre slava şi voia lui Dumnezeu. Ta­tăl Ceresc i-a binecuvântat cu 11 copii, pe ca­re i-au crescut cu mul­tă grijă în dragostea şi frica lui Dumnezeu…

Evanghelia necunoscută

O carte ciudată: e imposibil de citit; oricât ai citi, ţi se pare că n-ai terminat-o sau că ai uitat, că nu ai înţeles ceva; iar când o reciteşti, ţi se întâmplă acelaşi lucru;  şi tot aşa la nesfârşit. Precum cerul nopţii: cu cât îl priveşti mai îndelung, cu atât mai multe îi sunt stelele.

În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea

Ioan 16:33 - Ioan Marini

Domnul Şi-i alesese pe ucenicii Săi şi îi trimisese în lume ca să împlinească o lucrare a Sa în care însă aveau să întâlnească multe greutăţi şi împotriviri şi, mai ales, multă ură din partea oamenilor care nu iubesc Adevărul.

 

Dar siguranţa că Domnul îi alesese, îi rânduise şi le dăduse această însărcinare sfântă le va da puteri ca să biruie orice greutăţi, împotriviri şi necazuri, cu îndrăzneală şi vitejie sfântă.

Vântul primăverii religioase,

blânda adiere a Duhului Sfânt, ne înfrăţeşte la picioarele Domnului Isus în Oastea Dragostei Lui.

Fr. Ionatan ILLE