Forumul  Civic  Creştin  organizează

Centenarul Traian DORZ la Ateneul Român

Eveniment omagial cu participare internaţională

Bucureşti, Ateneul Român
6 decembrie 2014, orele 18

 

Participă

       
Matei Boilă   Ileana Cernat   Brian Morgan   Maria Ploaie   Ioan Panican

Corul Centenarului ”Traian Dorz”, dirijor dr.Cristian Caraman.


 

 
E sărbătoare până-n Cer şi cântă-ntreaga zare,
când se dărâmă-un gard de fier şi creşte-un câmp de floare.
E sărbătoare când un rău se duce pe vecie
şi se ridică-n locul său un sfânt şi-o Bucurie.
 

 
E sărbătoare când sfârşesc suspinul şi-ngrozirea
şi-n locul lor se nasc şi cresc cântarea şi Iubirea.
E sărbătoare şi cules când silnicia piere
şi cei ce-au plâns prelung reies din noapte spre-Nviere.
 

 
E sărbătoare-n clipa când sfârşeşte-o depărtare
şi după ani şi ani plângând soseşte-o-Mbrăţişare.
E sărbătoare când duios cei dragi cu noi se-adună,
dar cea mai mare-i când Hristos cu-n suflet se cunună.
 

 

Din candelă-mi picură-n strune lumina cântării arzând
şi viersul îmi fac rugăciune spre Lina Lumină zburând.

 

Azi plânge cu lacrimi de stele făclia cu-ntregul trecut,
ce arde în şoaptele mele ca plânsul iubirii lui Rut.

 

Se-nvăluie-n rugă, năvalnic, un dor strămoşesc tot mai viu
adus din Certege în sfeşnic să ardă pe-altar la Sibiu.

 

Isuse, alină-ne dorul ce-adastă de veacuri, plângând,
să vină la Tine poporul, un suflet, «Osana» cântând!