Sergiu Grossu - Carti si articole din presa

Sergiu Grossu (născut în 1920 în satul Cubolta din Basarabia) a făcut studii de filozofie şi teologie la Bucureşti. A activat clandestin, începând cu 1948, în mişcarea religioasă Oastea Domnului, interzisă de regimul comunist. Arestat în 1959 şi condamnat la 12 ani de închisoare, a fost eliberat în 1962, în urma unui decret de graţiere. Soţia sa, Nicole Valery-Grossu, a cunoscut la rândul ei teroarea temniţei româneşti, experienţă pe care a relatat-o în celebrul volum ?Binecuvântată fii, închisoare?. Împreună s-au stabilit în Franţa în 1969 şi au denunţat, decenii de-a rândul, în publicaţii proprii şi în mass-media din Vest, persecuţiile la care erau supuşi credincioşii din ţările comuniste.

REZISTENŢA SPIRITUALĂ ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ (1954 -1960)
CU DUMNEZEU, IN SLUJBA ROMÂNIEI
POETUL CREŞTIN VASILE POSTEUCA
O LACRIMĂ PENTRU ILIE OLTEANU
ÎN AMINTIREA LUI TRAIAN DORZ, CÂNTĂREŢUL OASTEI DOMNULUI
PREOTUL IOSIF TRIFA - «PASĂREA MĂIASTRĂ» A ORTODOXIEI ROMÂNEŞTI
REÎMPROSPĂTAREA MEMORIEI
CU «ARGHEZI»-N BUZUNAR
«ROMÂNIA COMUNISTĂ ESTE O IMENSĂ PUŞCĂRIE»
VREMEA PERSECUŢIILOR ŞI A MARTIRILOR
COMUNISMUL ŞI DREPTURILE OMULUI
COMUNISMUL ŞI RĂZBOIUL PSIHOPOLITIC
SEMNIFICAŢIA SPIRITUALĂ A EXILULUI
PACOSTEA RIVALITĂŢII RELIGIOASE
CÂTEVA DIN PROBLEMELE TINERETULUI
DEVIERILE MIŞCĂRII ECUMENICE
JUSTIFICAREA „ANTICOMUNISMULUI" CREŞTIN
NEBUNIA PROPOVĂDUIRII CRUCII
UN SEMN CARE VA STÂRNI ÎMPOTRIVIRE...
IMPERATIVUL AMINTIRII
CHEMAREA LA UNITATE
LUPTA ÎMPOTRIVA RĂULUI
DE LA ROBIE LA LIBERTATE
O FĂPTURĂ NOUĂ
ÎN PRAG DE NOU MILENIU
POLITICA ANTICREŞTINĂ A COMUNISMULUI