Sergiu Grossu - Poezii

Sergiu Grossu (născut în 1920 în satul Cubolta din Basarabia) a făcut studii de filozofie şi teologie la Bucureşti. A activat clandestin, începând cu 1948, în mişcarea religioasă Oastea Domnului, interzisă de regimul comunist. Arestat în 1959 şi condamnat la 12 ani de închisoare, a fost eliberat în 1962, în urma unui decret de graţiere. Soţia sa, Nicole Valery-Grossu, a cunoscut la rândul ei teroarea temniţei româneşti, experienţă pe care a relatat-o în celebrul volum ?Binecuvântată fii, închisoare?. Împreună s-au stabilit în Franţa în 1969 şi au denunţat, decenii de-a rândul, în publicaţii proprii şi în mass-media din Vest, persecuţiile la care erau supuşi credincioşii din ţările comuniste.

Ucenicie
Tu m-ai făcut
Mi-am zidit casa pe Stâncă
Final
Doar trupul
Cantec