Domnul Isus este capul trupului, al Bisericii-Coloseni 1.18