Părintele Iosif a aprins un Foc şi a chemat: „Încălziţi-vă toţi!”

Ultima vorbire a fratelui Traian la mormântul părintelui Iosif Trifa

Sibiu,12 Februarie 1989

„Eu voi pleca. Lucrarea însă este a lui Dumnezeu – Oastea aceasta estea Domnului. El ne-a trimis să ducem întărire la fraţii noştri care încă sunt în lupte, şi eu am rămas undeva pe drum, în această misiune. Dar ţin sus Solia aceasta sfântă şi cine vine în urma mea s-o ducă mai departe”. Pr.Iosif Trifa

„Oastea Bisericii” sau „Oastea Domnului”?

Traian Dorz

Ei se numeau mai mult "Oastea Bisericii" decât "Oastea Domnului", pentru a sublinia şi prin aceasta că acei care au rămas alături de pă­rintele Iosif nu ar mai face parte din biserică, ci ar fi ieşit afară din ea.

Nu se rătăcesc de la Credință decât acei ce trăiesc în păcat.

Traian Dorz, Hristos mărturia mea