Însuflețiți de dragostea lui Hristos, sau de o râvnă pentru datinile strămoșești?

Constantin Tudose, Oastea Domnului, Galați, 27 noiembrie 2005