Credinţa ca unica şansă, în viziunea poetei Ana Blandiana

“Dacă nu ştii Biblia, nu înţelegi nimic din istoria culturii.”

Monica Patriche

 

Poetul dă seama de epoca în care trăieşte. Şi epoca noastră e aceeaşi pe care o descria odinioară Dickens: "epoca înţelepciunii, epoca neroziei, veacul credinţei, veacul necredinţei, răstimpul Luminii, răstimpul Întunecimii". Dualitatea se păstrează şi se va păstra, până la sfârşit, e îngăduită de Dumnezeu, care va avea un alt timp de cernere a neghinei de grâu. Până atunci, un aparent paradox va guverna viaţa noastră.

Ascultă Doamne rugăciunea noastră

Surorile Laura Bretan, Petriţa Iordache şi Corul Maranata

Comemorare Richard şi Sabina Wurmbrand
Ateneul Român Bucureşti, 6 Decembrie 2015

Împăratul păsărilor

Dorinţa îngâmfată după locurile înalte, după întâietate nemeritată

Fragment din "Cireşul înflorit" de Traian Dorz

 

Dorinţa îngâmfată  după locurile înalte din lumea aceasta şi după întâietate nemeritată este o ispită dintre cele mai mari şi mai atrăgătoare, cu care diavolul îi chinuieşte şi-i înşeală pe mulţi oameni. Mai ales pe cei care sunt mărunţi sufleteşte, dar umflaţi de mândrie şi înnebuniţi de ambiţii. Pe cei care n-au talent, dar au pretenţii, n-au însuşiri şi daruri pentru o slujbă înaltă, dar au o pornire hămesită să o dobândească prin orice mijloace. Nu sunt vrednici să ocupe un scaun înalt, dar fac totul să-l ajungă, luptând cu toată prefăcătoria şi linguşirea, cu toată slugărnicia faţă de cei mari şi cu toată mârşăvia faţă de cei mici, numai să-şi ajungă scopul lor.

Viaţa lumii, sau toate sunt deşertăciuni

Miron Costin 1633-1691

 

Putérnicul Dumnezeu, cinstite, iubite cetitoriule, să-ţi dăruiască după acéste cumplite vremi anilor noştri, cânduva şi mai slobode veacuri, întru care, pe lângă alte trebi, să aibi vréme şi cu cetitul cărţilor a face iscusită zăbavă, că nu ieste alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viiaţa omului zăbavă decâtŭ cetitul cărţilor.

 

Cu cetitul cărţilor cunoaştem pe Ziditoriul nostru, Dumnezeu, cu cetitul laudă îi facem pentru toate ale Lui cătră noi bunătăţi, cu cetitul pentru greşalele noastre milostiv Îl aflăm.