Cel ce botează cu Duhul Sfânt…

Traian Dorz, HRISTOS – Dumnezeul nostru

 

„Eu nu-L cunoşteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: “Acela peste Care vei vedea Duhul  pogorându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.“

Ioan 1:33

Limbile de foc din Ziua Cincizecimii

Preot Iosif TRIFA, Focul cel ceresc

 

În Ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt S-a pogorât peste apostoli în chipul limbilor de foc.

S-a pogorât ca un Foc aprinzător de suflete. Aprinşi de focul acesta, ar­deau şi apostolii şi ardea şi mulţimea.

Sămânţa vie şi eternă a Cuvântului lui Dumnezeu rodeşte în noi prin moarte şi înviere

Traian Dorz – Semănaţi Cuvântul Sfânt

 

Cuvântul omului în sine este cel mai mare dar ceresc dat pãmântului, este cel mai ales atribut Dumnezeiesc dat omului, este cea mai mare binecuvîntare dintre câte ni s-au dat în viaţa acesta.

Dar Cuvântul lui Dumnezeu este Izvorul necuprins din care se revarsã toate şuvoaiele Vieţii divine în toatã creaţiunea vãzutã şi nevãzutã de dinainte de Genezã şi pânã dupã Apocalips.

Coboară Doamne pacea

 

Coboară Doamne pacea și harul Tău divin,
căci plină este lumea, de ură şi venin.

 

Suntem sătui de rele, de-atâtea războirii
o, dă-ne Duhul păcii și-al bunei învoiri.