”Tată iartă-i, căci nu ştiu ce fac !”

Luca 23:34

În clipele cele mai grele, când diavolul îl ispitea pe Domnul Isus prin fariseii plini de ură să se coboare de pe cruce şi să-Şi arate puterea Sa de Dumnezeu, Domnul mai găsea încă putere să îndure, să rămână pe cruce, El Singur împotriva tuturor. Ce putere L-a ţinut pe cruce, până când totul a fost plătit şi ispăşit ? Dragostea Tatălui pentru omenire şi ascultarea Fiului au fost puterea care L-a ţinut pe Isus cel răstignit pe crucea Golgotei.

Tezaurul făgăduinţelor lui Dumnezeu

Isus aşteptat la Ierusalim

„Paştele Iudeilor erau aproape. Şi mulţi oameni din ţinutul acela s-au suit la Ierusalim, înainte de Paşte ca să se curăţească.

Ei căutau pe Isus şi vorbeau unii cu alţii în Templu:” Ce credeţi? N-are să vină la praznic ?”

Iar preoţii cei mai de seamă şi Fariseii porunciseră că dacă va şti cineva unde este, să le dea de ştire ca să-L prindă.”

Ioan 11:55-57

Tezaurul făgăduinţelor lui Dumnezeu - Numele în care venim la Tatăl

 ’’ Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.’’
Ioan 14.14

Ce mult cuprinde această făgăduinţă! Şi orice lucru, oricare ar fi,fie mic cât un grăunte de muştar, fie mare cât un Munte, toate nevoile noastre sunt cuprinse în această făgăduinţă,căci Domnul Isus ne asigură căci ce e cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeul ale cărui îndurări nu s-au sfârşit.

Credinţa ca unica şansă, în viziunea poetei Ana Blandiana

“Dacă nu ştii Biblia, nu înţelegi nimic din istoria culturii.”

Monica Patriche

 

Poetul dă seama de epoca în care trăieşte. Şi epoca noastră e aceeaşi pe care o descria odinioară Dickens: "epoca înţelepciunii, epoca neroziei, veacul credinţei, veacul necredinţei, răstimpul Luminii, răstimpul Întunecimii". Dualitatea se păstrează şi se va păstra, până la sfârşit, e îngăduită de Dumnezeu, care va avea un alt timp de cernere a neghinei de grâu. Până atunci, un aparent paradox va guverna viaţa noastră.

Ascultă Doamne rugăciunea noastră

Surorile Laura Bretan, Petriţa Iordache şi Corul Maranata

Comemorare Richard şi Sabina Wurmbrand
Ateneul Român Bucureşti, 6 Decembrie 2015