Părintele Iosif a aprins un Foc şi a chemat: „Încălziţi-vă toţi!”

Ultima vorbire a fratelui Traian la mormântul părintelui Iosif Trifa

Sibiu,12 Februarie 1989

„Eu voi pleca. Lucrarea însă este a lui Dumnezeu – Oastea aceasta estea Domnului. El ne-a trimis să ducem întărire la fraţii noştri care încă sunt în lupte, şi eu am rămas undeva pe drum, în această misiune. Dar ţin sus Solia aceasta sfântă şi cine vine în urma mea s-o ducă mai departe”. Pr.Iosif Trifa

„Oastea Bisericii” sau „Oastea Domnului”?

Traian Dorz

Ei se numeau mai mult "Oastea Bisericii" decât "Oastea Domnului", pentru a sublinia şi prin aceasta că acei care au rămas alături de pă­rintele Iosif nu ar mai face parte din biserică, ci ar fi ieşit afară din ea.

Nu se rătăcesc de la Credință decât acei ce trăiesc în păcat.

Traian Dorz, Hristos mărturia mea

Preotul IOSIF TRIFA - «pasărea măiastră» a ortodoxiei româneşti

Sergiu Grossu

 

Părintele Iosif Trifa, întemeietorul mişcării ortodoxe Oastea Domnului, s-a născut în ziua de 2 Martie 1888, în satul Certege, jud. Turda. După terminarea celor patru clase primare, face gim­naziul la Beiuş, iar studiile teologice la Sibiu. în 1910, devine mai întâi învăţător în comuna Vidra de Sus şi ceva mai târziu, căsătorindu-se cu o nepoată de frate a lui Avram Iancu, Iuliana, este hirotonisit preot. între anii 1912-1928 cunoaşte primele mari încer­cări ale vieţii: pierderea, rând pe rând, a trei copilaşi şi-a soţiei iubite, rămânând numai cu un singur fiu, Tit.