Rosturile naţionale ale Oastei Domnului

Preot Iosif Trifa

Oastea Domnului a luat un mare avânt. Sute de mii de luptători se află în prezent strânşi sub steagul Mântuitorului. Nu este nici un judeţ în ţară unde Oastea Domnului să nu aibă mai mulţi sau mai puţini ostaşi. De la Nistru până la Tisa, steagurile Oastei fâlfâie cu biruinţă. Suntem în plină înaintare, căci cu noi este Dumnezeu.

"Ascultați totuși, casa lui David! Nu vă ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor, de mai obosiți și pe a Dumnezeului meu?

De aceea, Domnul Însuși vă va da un semn: "Iată, fecioara va rămane însărcinată, va naște un Fiu și-I va pune numele Emanuel. El va mânca smântană și miere pâna va ști să lepede răul și să aleagă binele.

Dar înainte ca să știe Copilul să lepede răul și să aleagă binele, țara, de ai cărei doi împărați te temi tu, va fi pustiită." Isaia 7.11-16

 

Popoare de la care putem învăța curajul și credincioșia mărturisirii Domnului Isus.

Domnul Isus a fost numit Regele Poloniei în cadrul unei ceremonii la care a participat președintele Andrzej Duda.

 

"Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toți să cheme Numele Domnului, ca să-I slujească într-un gând." (Țefania 3.9)

"Cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împărați, care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărățească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor.

Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui."(Apocalipsa 17.12-14)

Rezistența spirituală în România comunistă (1954 -1960)

Sergiu Grossu

 

Despre ce-a fost rău în perioada anilor 1954-1960  s-a vorbit şi s-a scris cu o justificată revoltă. Eu voi încerca să prezintă lupta pentru drepturile lui Dumnezeu în România comunistă a perioadei respective. Deoarece numai respectând „Drepturile lui Dumnezeu" este cu putinţă respectarea „Drepturilor Omului" oricând şi ori­unde. Aceste „Drepturi ale lui Dumnezeu" au fost, pur şi simplu, combătute de regimul ateist român (iar mai târziu guvernările așa zis liberal-umaniste), dat fiind că atitudinea antireligioasă caracterizează toate regimurile de obedienţă mosco­vită sau maoistă.

Astăzi, Luni  21 Noiembrie 2016 la orele 20 la NASUL TV

Memorialul Durerii - o istorie care nu se învaţă la şcoală

"Mărturia unui prigonit pentru credință - ostașul Valer Irinca"

Documentar realizat de Lucia Hossu Longin cu sprijinul
Forumului Civic Crestin - Presedinte Ioan Panican
Emisiunea continuă cu o analiză a învățământului românesc,
participă Prof.Dr. Pavel Chirilă și Ioan Panican
 
 
 
"Voi fiţi, deci, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit."
"Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect."
Matei 5:48 

”Statornic pe cale. Memorii“
de Constantin Tudose

Statornic pe cale. Memorii”. Constantin Tudose a fost unul dintre liderii din Moldova ai mişcării Oastea Domnului“, care a lucrat neobosit pentru răspândirea Evangheliei lui Isus Hristos.

Cartea descrie, de asemenea, şi o parte din istoria mişcării „Oastea Domnului“. Perioada este critică, ostaşii fiind în „ilegalitate“ de două ori: faţă de Biserica Ortodoxă, dar şi faţă de statul comunist.