Spre Ţara Dragostei

„După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor...”

Marcu 14:26 

 

„...Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în mijlocul adunării...”

Evrei 2:12

In memoriam fratele Adrian Ionescu

Mai mult face pentru noi o zi în curțile Domnului decât o mie în altă parte.

Vă rugăm fierbinte în Numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu!

 
 

Traian Dorz - trăitorul şi mărturisitorul Luminii


Maria Gabor

Lumina cunoaşterii de Dumnezeu, „har fără hotar”, este lucrarea pe care numai Duhul Sfânt o poate desăvârşi într-un poet născut cu vocaţia credinţei, înveşnicindu-i cântarea în versuri. O nevoie sfântă de mărturisire îi înalţă cuvintele-n cer, jertfă din jertfă de cuvânt, încât nici moartea nu-i poate dărâma zidirea cea nouă, unde Lumina însăşi îşi face sălaş.

Suferinţă, credinţă şi luptă împreună cu Isus Biruitorul

Viaţa unui creştin adevărat nu e numai o viaţă de luptă, ci şi de suferinţă

Preot Iosif Trifa

Școala de conștiință Traian Dorz

Prof.Liliana Lupoaie

Prelegere la Simpozionul Traian Dorz 100 - Galați, 28 iunie 2014

 

Mişcarea Oastea Domnului, locusul fiinţial al lui Traian Dorz, a apărut în pământul fertil al ortodoxiei româneşti într-un context istoric plin de frământări şi zbucium.

Un poet creştin – Traian DORZ

Întuneric şi Lumină

 Lucia Hossu Longin 

Stalin a declarat război Bisericii. Pentru comunism, religia a reprezentat un pericol, de aceea, reacţia liderilor comunişti a fost extrem de brutală.În Rusia sovietică s-au dărâmat altare. În Europa de Est ocupată de comunişti, Biserica a fost obiectul persecuţiei şi al atacurilor puterii încă de la instalarea Armatei Roşii în teritoriile ocupate.