Cine ar putea opri Vântul ?

Pr.Iosif Trifa, Vântul Cel Ceresc


Cei ce cred că pot opri Vântul Cel Ceresc

Vântul unde voieşte suflă ... iar unde voieşte să sufle El, acolo nu există putere omenească ce ar putea opri suflarea Lui.

Traian Dorz, o viaţă închinată Domnului Isus

"Iată ce zice Bisericii din Smirna Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Cel ce a murit şi a înviat: "Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar esti bogat) şi batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei, şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei.

Nu te teme nicidecum de ce ai sa suferi! Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa Vieţii!"

 

Vie Împărăția Ta

"Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Și credincioșii Tăi Te vor binecuvânta. Vor spune slava Împărăției Tale și vor vesti puterea Ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta și strălucirea plină de slavă a Împărăției Tale.

Împărăția Ta este o Împărăție veșnică, și stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile." Psalmul 145.10-13

Adunare de laudă a Învierii Domnului
Ateneul Român, 17 aprilie 2017

Adunare organizată de Forumul Civic Creștin, cu participarea doamnei Lucia Hossu Longin, Laurei Bretan, Amalia Preda, Pr. Ștefan Tigău, Corului Maranata.