Învățăturile Tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei. Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deşarte, înviorează-mă în calea Ta!

Psalmul 119.24,37

Dan Bercian

 

Psalmul 119 este cel mai lung psalm din Biblie. Nu ni se spune cine l-a scris şi nici nu este atât de important. Ştim că toată Scriptura a fost scrisă prin inspiraţia Duhului Sfânt şi că cei ce au scris Biblia nu au scris de la ei, prin înţelepciune omenească, ci le-a fost revelat de Dumnezeu. În aceasta şi constă măreţia Bibliei şi o face de neasemuit.

Apostolul Pavel despre Oastea Domnului

Oastea Domnului nu are regulamente şi reguli speciale pentru că toate regulamentele şi regulile ei se află în Cartea Sfântă,în Biblie şi în învăţătura sfintei Biserici.

Spre Ţara Dragostei

„După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor...”

Marcu 14:26 

 

„...Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în mijlocul adunării...”

Evrei 2:12

In memoriam fratele Adrian Ionescu

Mai mult face pentru noi o zi în curțile Domnului decât o mie în altă parte.

Vă rugăm fierbinte în Numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu!

 
 

Traian Dorz - trăitorul şi mărturisitorul Luminii


Maria Gabor

Lumina cunoaşterii de Dumnezeu, „har fără hotar”, este lucrarea pe care numai Duhul Sfânt o poate desăvârşi într-un poet născut cu vocaţia credinţei, înveşnicindu-i cântarea în versuri. O nevoie sfântă de mărturisire îi înalţă cuvintele-n cer, jertfă din jertfă de cuvânt, încât nici moartea nu-i poate dărâma zidirea cea nouă, unde Lumina însăşi îşi face sălaş.

Suferinţă, credinţă şi luptă împreună cu Isus Biruitorul

Viaţa unui creştin adevărat nu e numai o viaţă de luptă, ci şi de suferinţă

Preot Iosif Trifa