Glorie Mielului

Glorie Mielului, îngerii-n cor, toţi cei sfinţi, tot pământul, Îi cântă glorie Mielului ! 
Veniţi să ne-nchinăm Mielului Sfânt, cinste, onoare şi slavă doar Lui!

Corul BBS Oradea, 1 decembrie 2013

Să-L sărbătorim aducându-I cinste şi slavă Celui ce ne este Singurul Mântuitor şi Domn al tuturor românilor!

 

Prin harul lui Dumnezeu am fost binecuvântaţi de focul poeziei lui Traian Dorz

Ce va face binecuvântata Românie cu Tezaurul său naţional, poezia mărturisirii Domnului Isus ?
Români, popoarele lumii au nevoie de mărturia voastră, de focul dragostei din Isus Hristos!

Pastor Brian Morgan, Statele Unite ale Americii
Prelegere la Simpozionul Internaţional Traian Dorz 100 - Creaţie şi Jertfă
Cluj Napoca, 2 septembrie 2013

Tezaurul făgăduinţelor lui Dumnezeu

S-a găsit Mântuitor pentru noi

Sămânţa femeii, Mântuitorul lumii, a zdrobit capul şarpelui.

 

“Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, întrebaţi şi căutaţi în pieţe, dacă se găseşte un Om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se ţină de Adevăr, şi voi ierta Ierusalimul.” - Ieremia 5:1

Pentru că Lumina nu poate fi pusă sub obroc - Memorie carcerală, Traian Dorz

Prof. Emanuela Pop

Prelegere la Simpozionul Internaţional
Traian Dorz 100 - Creaţie şi Jertfă
Cluj Napoca, 2 septembrie 2013

 

Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze, într-un mod inevitabil fragmentar, memorialistica lui Traian Dorz, mărturiile detenţiei comuniste în oglindă cu fişele matricole penale – documente terifiante ale ororilor sistemului comunist. Studiul împrumută, astfel, în mod necesar, un caracter sincopat, în ton cu obiectul pe care îl analizează. Fragmentar, deoarece se axează pe o anumită perioadă de timp: 1948 -1956.

Un poet creştin – Traian DORZ

Întuneric şi Lumină

 Lucia Hossu Longin 

Stalin a declarat război Bisericii. Pentru comunism, religia a reprezentat un pericol, de aceea, reacţia liderilor comunişti a fost extrem de brutală.În Rusia sovietică s-au dărâmat altare. În Europa de Est ocupată de comunişti, Biserica a fost obiectul persecuţiei şi al atacurilor puterii încă de la instalarea Armatei Roşii în teritoriile ocupate.