Mărturie fr. Danciu Nicolae (1911-2014)

A trecut la Domnul, în veşnicie, fratele nostru Danciu Nicolae, după o mărturie frumoasă de 103 ani. Fratele Danciu a fos frate în Hristos şi prieten apropiat cu fraţii noştri Traian Dorz, Ioan Marini, Richard Wurmbrand, Nicolae Moldoveanu, Costache Ioanid, Sabina Wurmbrand, Constantin Tudose, Dumitru Cornilescu, şi mulţi alţi fraţi şi luptători ai Domnului Isus. Domnul Isus să-l odihnească în braţele Sale. Slăvit să fie Domnul şi Mângâietorul nostru!


Împăratul păsărilor

Dorinţa îngâmfată după locurile înalte, după întâietate nemeritată

Fragment din "Cireşul înflorit" de Traian Dorz

 

Dorinţa îngâmfată  după locurile înalte din lumea aceasta şi după întâietate nemeritată este o ispită dintre cele mai mari şi mai atrăgătoare, cu care diavolul îi chinuieşte şi-i înşeală pe mulţi oameni. Mai ales pe cei care sunt mărunţi sufleteşte, dar umflaţi de mândrie şi înnebuniţi de ambiţii. Pe cei care n-au talent, dar au pretenţii, n-au însuşiri şi daruri pentru o slujbă înaltă, dar au o pornire hămesită să o dobândească prin orice mijloace. Nu sunt vrednici să ocupe un scaun înalt, dar fac totul să-l ajungă, luptând cu toată prefăcătoria şi linguşirea, cu toată slugărnicia faţă de cei mari şi cu toată mârşăvia faţă de cei mici, numai să-şi ajungă scopul lor.

Mărturii despre Biblie ale Preotului Iosif Trifa

 

 

Comori îngropate şi ... dezgropate, Ioan Fulea

În acest articol vom prezenta mai multe mărturii şi îndemnuri pe care le face preotul ortodox Iosif Trifa întemeietorul pământesc al Oastei Domnului, despre Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, Biblia. Prin aceste mărturisiri, vom vedea rodirea pe care au adus-o citirea, cercetarea şi meditarea asupra Bibliei de către autor, preotul Iosif Trifa şi crezul care s-a format în Mişcarea evanghelică Oastea Domnului despre Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.

Cu Dumnezeu în slujba României. Datoria slujirii Patriei

Sergiu Grossu

La 5 aprilie 2001 s-au împlinit 32 de ani de când am plecat din ţară împreună cu soţia mea, stabilindu-ne la Paris, ca refugiaţi politici, după ce am cunoscut, amândoi, prigoana şi temniţele comuniste: ea, ca membră a P.N.Ţ.-ului şi nepoată a lui Iuliu Maniu, iar eu, din cauza credinţei mele şi-a activităţii religioase în cadrul Mişcării ortodoxe Oastea Domnului; dar, mai ales pentru marea şi neiertata „vină" de a fi scris, în timpul celui de al 2-lea război mondial - ca redactor la ziarele Basarabia şi Transnistria, editate de Ministerul Propagandei de la Bucureşti, articole cu caracter anticomunist şi antisovietic, denunţând invazia trupelor roşii, în provincia mea natală Basara­bia, şi apărând dreptul acestui pământ românesc la libertatea ce i-a fost, prin violenţă, călcată în picioare.

Aţintiţi-vă ochii la El şi numai la El!

Predica testamentară a Preotului Vasile Ouatu 
la Adunarea Oastei  de la Bârlad

Invitat de fraţii din Bârlad la adunarea din toamna anului 1936, Părintele Vasile, având graiul stins de boală, le-a trimis fraţilor spre citire testamentară predica de mai jos, foarte potrivită spre a se citi în adunările Oastei DOMNULUI.

Cel ce botează cu Duhul Sfânt…

Traian Dorz, HRISTOS – Dumnezeul nostru

 

„Eu nu-L cunoşteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: “Acela peste Care vei vedea Duhul  pogorându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.“

Ioan 1:33