Prin har Tu Doamne m-ai zidit

 

  

 Prin har, Tu, Doamne, m-ai zidit 
ca să Te-nalţ pe Tine.
Şi-n toate ce mi-ai dăruit 
Tu să Te vezi mai bine.


M-ai făcut lucrarea Ta, 
Doamne, pentru veci aşa
să Te bucuri Tu de ea;
necurmat, necurmat, să Te bucuri Tu de ea.
 

Să fiu spre-al Tău folos deplin, 
să-Ţi ai plăcerea-n mine;
la tot ce-mi spui să zic "Amin" 
și să Te-nalţ pe Tine!
 
 
Smochin în drumul Tău m-ai pus
cu roadele-n chiorchine,
să le mănânci și jos și Sus
și să Te-nalț pe Tine.


O harfă veşnică mi-ai dat 
cu strune-n veci divine,
și-n cântecul ei minunat 
să Te înalţ pe Tine.


Aceasta este rostul meu 
și vreau să-l ştiu mai bine,
ca pretutindenea mereu 
să Te înalţ pe tine!
 
versurile și muzica Nicolae Moldoveanu