Esti in floarea vietii tale

 

  

Eşti în floarea vieţii tale, fă ceva pentru Hristos,
ca să poţi odată spune că I-ai fost Lui de folos.

 

Tinere, te cheamă Domnul
să te-apleci la Crucea Lui,
vino-n slujba Lui cea sfântă,
intră-n Oastea Domnului!

 

Tineri fraţi şi surioare, azi e timpul să luptăm
pentru Patria cea sfântă cununa s-o câştigăm.

 

Veniţi toţi cu-nflăcărare, înrolaţi-vă voios
şi luptaţi cu biruinţă pentru Cauza lui Hristos!

 

Nu-i viaţă mai frumoasă, nici sfârşit mai glorios
decât viaţa şi sfârşitul de ostaş al lui Hristos.

 

Pe pământ ne-aşteaptă lupte, dar vom birui crezând;
ce măreţ s-ajuţi venirea fericirii mai curând!

 

O, ajută-ne Miel Sfânt, ce Te-ai dat la moarte,

numai mari şi sfinţi eroi Numele să-Ţi poarte.