Fratele Nicolae Moldoveanu în Lupta cea bună a credinţei

3 februarie 1922 - 12 iulie 2007

Un film de Lucia Hossu Longin realizat cu sprijinul Forumului Civic Creştin

Mai avem puţin de mers, pân la Ţinta mult dorită. Plânsul nostru va fi şters de Lumina-nveşnicită.