Astăzi, 27 ianuarie 2013, se împlinesc

66 de ani de la trecerea la Domnul a fratelui învăţător Ioan Marini

 

Să-L avem pe El la cârma corăbiei şi totul va fi bine.

Am intrat într-un nou an. Cum va fi şi ce vom petrece în noul an nu putem şti. Toate semnele arată însă că nu vom fi scutiţi de furtună.

 

Cine este înţelept nu aşteaptă până vine strâmtorarea, ci din bună vreme îşi caută un adăpost bun şi sigur. 

 

Cine călătoreşte pe mare caută să se asigure cât mai bine pentru vreme de furtună. Şi oare viaţa noastră nu este şi ea o călătorie pe o mare atât de neliniştită şi periculoasă adeseori.

 

Dar pentru a fi asigurat şi ferit de primejdie, n-ai decât să faci ceea ce au făcut altă dată ucenicii Domnului Isus la marea Ghenezaretului: după ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat pe Isus în corabia în care se aflau.

 

Şi aceasta spre mulţumirea şi mântuirea lor, căci la puţin timp după aceea „s-astârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie”, aşa că se aflau în mare primejdie.

 

Domnul Isus i-a scăpat însă îndată de orice pericol.

Întrebarea cea mai însemnată pentru noi este nu ce ni se va întâmpla în acest an, ci cum ne vom afla noi în faţa celor ce vor veni peste noi.


Să fim împreună cu Domnul. Să-L avem pe El la cârma corăbiei şi totul va fi bine.
Să-L rugăm, deci să vină în corăbioara noastră, să ne încredinţăm Lui şi să trăim în aşa fel încât să nu-L îndepărtăm de la noi.

 

Şi El ne va conduce sigur spre limanul ceresc.

Ioan Marini „Glasul Dreptăţii”, nr.1/1938

 

 

Când mulţi sunt azi necredincioşi

şi leapădă Cuvântul,

tu hotărât fii şi mai mult

a ţine Legământul.

 

ISUS,ISUS să fie Ţinta ta,

cu ochii sus la răsplătirea Sa,

napoi tu să nu dai nicicând,

fii treaz şi luptă biruind!

 

Când unii s-au lăsat cuprinşi

de somn şi nepăsare,

tu priveghează,îndoind

a Dragostei lucrare.

           

Când mulţi din nou spre lume iar

întorc a lor privire,

privirea ţintă şi mai mult,

tu ai spre Răsplătire!

 

Când unii au uitat de mult

Cuvântul Cărţii Sfinte,

tu cercetează-L mai adânc ,

iubindu-L mai fierbinte.

 

Când unii uită-a se ruga

şi uită de-Adunare,

tu le iubeşte mai cu foc,

ai râvnă şi mai mare.

 

Veghează,roagă-te mereu,

lucrează cu-nfocare,

fii credincios pân-la sfârşit,

Răsplata fi-va mare!

 

                          Ioan Marini