Spre Ţara Dragostei

„După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor...”

Marcu 14:26 

 

„...Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în mijlocul adunării...”

Evrei 2:12

Preotul greco-catolic Tertulian Langa

Cuvânt la inmormantarea fratelui Traian Dorz

22 iunie 1989

Luptele împotriva Lucrării Domnului se înteţesc...

fragment din ”Hristos, mărturia mea” de Traian Dorz

 

...Luptele împotriva Lucrării Domnului se înteţiseră din toate părţile...

Istoria Evreilor creştini mesianici din România

“ Împăraţi ai pământului şi popoare toate, voievozi şi toţi judecătorii pământului, tineri şi tinere, bătrâni şi copii, să laude Numele Domnului !