Preotul greco-catolic Tertulian Langa

Cuvânt la inmormantarea fratelui Traian Dorz

22 iunie 1989

Luptele împotriva Lucrării Domnului se înteţesc...

fragment din ”Hristos, mărturia mea” de Traian Dorz

 

...Luptele împotriva Lucrării Domnului se înteţiseră din toate părţile...

Istoria Evreilor creştini mesianici din România

“ Împăraţi ai pământului şi popoare toate, voievozi şi toţi judecătorii pământului, tineri şi tinere, bătrâni şi copii, să laude Numele Domnului !

Păstorii lui Israel şi făgăduinţa

Păstorului cel bun

 

Ezechiel, capitolul 34. Împotriva păstorilor lui Israel.

Făgăduinţa  Păstorului cel bun.