CHIPUL CERESC

Eveniment Evanghelic organizat de Forumul Civic Creștin 
Ateneul Român, București 5 ianuarie 2019

Participă Laura Bretan, Ato Kawara, Corul Maranata, Emy Dragoi,
Florin Estefan,Virgil Achihai, Ileana Cernat, Maria Ploaie,
Pr. Ștefan Tigău, Acad.Ioan Aurel Pop, Ioan Panican 

 

In memoriam General Maricel Popa

Florile Binelui, rodirea Cuvântului lui Dumnezeu,

sau consideraţii privind puterea şi valoarea monumentelor de cuvinte înălţate învăţăturii creştine de Traian DORZ prin opera sa.

Gen Mr.Conf.Unv.Dr.Maricel POPA