El ne-a dat dreptul să ne facem fii ai lui Dumnezeu

El ne-a dat dreptul să ne facem fii ai lui Dumnezeu

de Preot Iosif Trifa

Cât de măreţ este Cuvântul Evangheliei, ”La început Dumnezeu a făcut cerul şi pământul...”, ”La început era Cuvântul...”, dar cât de puţini sunt aceia care pricep înţelesul  cel adânc al acestor cuvinte.

Cuvântul vorbeşte despre facerea lumii celei nevăzute, iar apoi despre facerea din nou a lumii celei  sufleteşti pe care o stricase păcatul lui Adam.

NEBUNIA PROPOVĂDUIRII CRUCII LUI HRISTOS

Nebunia propovaduirii crucii lui Hristos

Sergiu Grossu

Apostolul Pavel, vorbindu-le Corintenilor despre înţelepciunea lumii şi înţelepciunea lui Dumnezeu, scrie aşa: „Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelep­ciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii"

Tezaurul făgăduinţelor lui Dumnezeu

Isus a murit pentru păcatele noastre

”Sămânţa femeii va zdrobi capul şarpelui, şi el Îi va zdrobi călcâiul.” 

”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară ci să aibă viaţa veşnică.”

Tezaurul făgăduinţelor lui Dumnezeu

Isus aşteptat la Ierusalim

„Paştele Iudeilor erau aproape. Şi mulţi oameni din ţinutul acela s-au suit la Ierusalim, înainte de Paşte ca să se curăţească.

Ei căutau pe Isus şi vorbeau unii cu alţii în Templu:” Ce credeţi? N-are să vină la praznic ?”

Iar preoţii cei mai de seamă şi Fariseii porunciseră că dacă va şti cineva unde este, să le dea de ştire ca să-L prindă.”

Ioan 11:55-57

Ai numele pe lista de eliberare?

Ai numele scris în Cartea Vieţii Mielului, care a fost junghiat?

de  Traian Dorz

Nimeni n-a fost mai fericit ca mine în clipa când am primit acolo, în lagăr, Biblia, caiete şi creioane.
În fiecare zi eram nelipsit din biserică la ceasul rugăciunii, iar după aceea, biserica fiind deschisă toată ziua, mă retrăgeam acolo şi singur pentru meditaţia şi rugăciunea cea mai neuitată.

Marea zi a împăcării, ”Yom Kipur”

Preot Iosif Trifa

Miezul, fiinţa creştinului este Jertfa Crucii. Această Jertfă, trece ca un fir roşu prin toate Scripturile şi prin toată Biblia. De la mielul lui Abel, până la Mielul din Apocalipsa, toate paginile Bibliei sunt stropite mereu cu Sângele Mielului. În imaginile de mai jos sunt şase imagini biblice care Îl arată pe Isus Cel Răstignit.