MEMORIALUL DURERII TVR

Sâmbătă, 22 iunie 2013, începând cu ora 16.00, TVR 2 va difuza documentarul

Memorialul Durerii
o istorie care nu se învaţă la şcoală

care va cuprinde:

        • Martori și martiri ai persecuției religioase
        • Rusaliile creştine în Oastea Domnului
        • Preotul profesor Vasile Mihoc face o mărturisire a vieţii de credinţă de Rusalii.

 

Realizator: Lucia Hossu Longin

Un film relizat cu sprijinul Forumului Civic Creştin
Preşedinte Ioan Panican. www.tvr.ro

Citeşte mai mult pe 
www.stiricrestine.ro Film despre persecuția creștinilor la TVR 2 | Stiri Crestine.ro

Numele Lui scump … Isus

“Isus! Ce scump cuvânt ! În limba omenească niciodată nu se va putea rosti un alt cuvânt de atâta preţ şi aşa de adânc! El, care străluceşte pe mii de feţe, este întruchiparea, Izvorul şi Oceanul frumuseţii şi dragostei lui Dumnezeu… Toată Fiinţa Lui este Dragoste şi Frumuseţe… Toate lucrurile Lui sunt îmbrăcate în aceste două însuşiri…

Traian Dorz - trăitorul şi mărturisitorul Luminii


Maria Gabor

Lumina cunoaşterii de Dumnezeu, „har fără hotar”, este lucrarea pe care numai Duhul Sfânt o poate desăvârşi într-un poet născut cu vocaţia credinţei, înveşnicindu-i cântarea în versuri. O nevoie sfântă de mărturisire îi înalţă cuvintele-n cer, jertfă din jertfă de cuvânt, încât nici moartea nu-i poate dărâma zidirea cea nouă, unde Lumina însăşi îşi face sălaş.

Învierea Mântuitorului şi ÎnviereaTineretului Oastei

Ioan Marini

Despre trei morţi spune Evanghelia că a înviat Mântuitorul: fiica lui Iair (Luca 8:40-42;49-56), fiul văduvei din Nain (Luca7:11-17), şi pe Lazăr din Betania(Ioan 11). Este izbitor, că toţi aceşti morţi pe care Domnul Isus i-a înviat, sunt tineri. Este un adânc înţeles în aceste învieri.

”Tată iartă-i, căci nu ştiu ce fac !”

Luca 23:34

În clipele cele mai grele, când diavolul îl ispitea pe Domnul Isus prin fariseii plini de ură să se coboare de pe cruce şi să-Şi arate puterea Sa de Dumnezeu, Domnul mai găsea încă putere să îndure, să rămână pe cruce, El Singur împotriva tuturor. Ce putere L-a ţinut pe cruce, până când totul a fost plătit şi ispăşit ? Dragostea Tatălui pentru omenire şi ascultarea Fiului au fost puterea care L-a ţinut pe Isus cel răstignit pe crucea Golgotei.