”Tată iartă-i, căci nu ştiu ce fac !”

Luca 23:34

În clipele cele mai grele, când diavolul îl ispitea pe Domnul Isus prin fariseii plini de ură să se coboare de pe cruce şi să-Şi arate puterea Sa de Dumnezeu, Domnul mai găsea încă putere să îndure, să rămână pe cruce, El Singur împotriva tuturor. Ce putere L-a ţinut pe cruce, până când totul a fost plătit şi ispăşit ? Dragostea Tatălui pentru omenire şi ascultarea Fiului au fost puterea care L-a ţinut pe Isus cel răstignit pe crucea Golgotei.

El ne-a dat dreptul să ne facem fii ai lui Dumnezeu

El ne-a dat dreptul să ne facem fii ai lui Dumnezeu

de Preot Iosif Trifa

Cât de măreţ este Cuvântul Evangheliei, ”La început Dumnezeu a făcut cerul şi pământul...”, ”La început era Cuvântul...”, dar cât de puţini sunt aceia care pricep înţelesul  cel adânc al acestor cuvinte.

Cuvântul vorbeşte despre facerea lumii celei nevăzute, iar apoi despre facerea din nou a lumii celei  sufleteşti pe care o stricase păcatul lui Adam.

NEBUNIA PROPOVĂDUIRII CRUCII LUI HRISTOS

Nebunia propovaduirii crucii lui Hristos

Sergiu Grossu

Apostolul Pavel, vorbindu-le Corintenilor despre înţelepciunea lumii şi înţelepciunea lui Dumnezeu, scrie aşa: „Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelep­ciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii"

Tezaurul făgăduinţelor lui Dumnezeu

Isus a murit pentru păcatele noastre

”Sămânţa femeii va zdrobi capul şarpelui, şi el Îi va zdrobi călcâiul.” 

”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară ci să aibă viaţa veşnică.”

Tezaurul făgăduinţelor lui Dumnezeu

Isus aşteptat la Ierusalim

„Paştele Iudeilor erau aproape. Şi mulţi oameni din ţinutul acela s-au suit la Ierusalim, înainte de Paşte ca să se curăţească.

Ei căutau pe Isus şi vorbeau unii cu alţii în Templu:” Ce credeţi? N-are să vină la praznic ?”

Iar preoţii cei mai de seamă şi Fariseii porunciseră că dacă va şti cineva unde este, să le dea de ştire ca să-L prindă.”

Ioan 11:55-57

Ai numele pe lista de eliberare?

Ai numele scris în Cartea Vieţii Mielului, care a fost junghiat?

de  Traian Dorz

Nimeni n-a fost mai fericit ca mine în clipa când am primit acolo, în lagăr, Biblia, caiete şi creioane.
În fiecare zi eram nelipsit din biserică la ceasul rugăciunii, iar după aceea, biserica fiind deschisă toată ziua, mă retrăgeam acolo şi singur pentru meditaţia şi rugăciunea cea mai neuitată.