Dacă zidurile ar putea vorbi

Richard Wurmbrand, 24 Martie 1909-17 februarie 2001

Și El a răspuns: "Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga."

 Luca 19.40

 

Primejdii pentru ostașii Domnului

Ioan Fulea, fragment din  “Comori îngropate șI dezgropate”

 

Oastea Domnului, încă de la înfiinţare, a trecut prin necazuri, care cu trecerea vremii s-au amplificat. Era de aşteptat să se întâmple aşa ceva, pentru că mişcarea Oastea Domnului s-a ridicat vehement împotriva păcatului şi formalismului din creştinism. Am putea prezenta aceste primejdii pentru Oastea Domnului în felul următor:

Mărturia fratelui Vasile Marini

5.10.1923 - 11.01.2017

Aducere aminte despre fratele învățător Ioan Marini și începuturile Lucrării Oastei Domnului - Înregistrare din anul 2013