Olog din naștere, dus și pus în toate zilele la Templu, cerșetor la oameni, sau ostaș născut din nou care umblă sărind în Sus, lăudând pe Hristos în Jertfa și Învierea Lui.

Fr.Costel Pațilea - Oastea Domnului,Nămoloasa