Dumnezeu Domnul Oştirilor a chemat astăzi la Vatra veşniciei pe ostaşul Său General maior Popa Maricel

Mulţumim Domnului pentru că ni l-a dăruit ca frate în Hristos şi camarad de luptă, mulţumim pentru curajul dovedit în lupta cea bună şi puterea mărturisirii Domnului Isus, mulţumim pentru pilda de devotament şi credincioşie cu care acest Ostaş şi-a slujit Mântuitorul şi Dumnezeul, Biserica şi Neamul  său.

 

Mulţumim pentru ce am primit şi învăţat prin viaţa şi mărturia sa de Oştean Român al Domnului Isus.

Dumnezeul Oştirilor să-l îmbrăţişeze în pacea, dragostea şi răsplătirea Sa!

Ne vom revedea odată, Sus în Ţara Domnului, unde El cu drag va duce fericiţi pe toţi ai Lui!

"Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui.

Ei vor fi ai Mei, zice Domnul Oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregatesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care-i slujeşte.  Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte."

Maleahi 3.16-18