Să cercetăm cu de-amănuntul despre Pruncul Isus și să ne închinăm Lui.