Traian Dorz, poet al Iubirii

Simpozionul Internaţional Traian Dorz 100 Creaţie şi Jertfă

Cluj Napoca, 12 Septembrie 2013

Cei ce-L iubesc pe Domnul sunt ca Soarele, când se arată în puterea Lui.

Domnul cunoaşte zilele oamenilor cinstiţi şi moştenirea lor ţine pe vecie.