Ascultarea

„Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului?

Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult  decât grăsimea berbecilor” (1 Samuel 15, 22).

Inima noastră este nespus de rea şi ne înşeală îngrozitor când dorim să ajungem la o ţintă anumită.
Ne dă cele mai potrivnice temeiuri, ca să facem ce dorim; iar ochii minţii noastre, întunecaţi de interese personale sau de o voinţă necugetată, nu mai sunt în stare să priceapă rostul acestor temeiuri.
Mulţi, ca să rămână în starea pe care, de altfel, o recunosc ca greşită, spun că numai în această stare pot avea un câmp de lucru mai întins, uitând de Cuvântul Domnului:

Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult  decât grăsimea berbecilor”(1Samuel 15,22).


Acesta e răspunsul lui Dumnezeu la orice apărare a omului.
Fraţilor iubiţi, să luăm aminte la Cuvântul lui Dumnezeu şi să nu-i dăm voie inimii noastre să se lase înduplecată de îndemnurile omului firesc. Să privim „ţintă” la Domnul Isus şi să ascultăm de El!


Ascultare…ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu! Iată ce ne poate scăpa de orice duh de rătăcire şi de orice abatere de la Calea Domnului.

Să luăm pildă de ascultare de la Domnul Isus care „La înfăţişare a fost găsit ca un om,S-a smerit şi s-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce” (Filipeni. 2, 8).

Când vin ispitele şi oamenii vor căuta să ne smulgă din această „ascultare”,să le spunem fără înconjur:la o parte„căci trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. (Fapte 5, 29).

E greu războiul, Doamne,şi  mulţi sunt trădătorii;
îndură-Te, Isuse şi-ajută-Ţi luptătorii;
ajută-ne să spunem întregul Tău Cuvânt
şi-n faţa judecăţii,şi-n gura de mormânt!

Ioan Marini, „Gânduri creştine”