Tu mi-esti bucuria dulce

 

  

Tu, Isus, mi-eşti bucuria care mă-ndulceşti

Tu mă faci să urc mai ’nalte culmile cereşti.

 

Tu-mi eşti harul, Tu-mi eşti viaţa, Tu-mi eşti bună dimineaţa,

Tu eşti tot, Isus, Isus. Tu-mi eşti harul, Tu-mi eşti viaţa,

Tu-mi eşti bună dimineaţa, Tu-mi eşti tot, Isus, Isus.

 

Tu-mi eşti scumpa avuţie, Tu mă faci bogat,

Tu-mi dai tot belşugul mie când rămân curat.

 

Tu-mi dai lacrima căinţei când mă plec durut,

Tu m-alini cu mângâierea dulcelui sărut.


 

Tu mă ’nalţi pe-aripi de vultur când duşmanii vin

Tu-mi dai liniştită pacea cerului senin.

 

Tu-mi faci tot mai dulce calea traiului curat,

să-mi duc crucea spre Golgota tot mai împăcat.

 

Doamne, eu mă bizui numai pe puterea Ta,

şi chiar de-aş călca pe scorpii, Tu mă vei scăpa.