S-aud prin intuneric

 

 

S-aud prin întuneric chemări îndurerate

de pace, de lumină, de pâine flămânzind,

- răspunde-le străjere, numa-n Hristos sunt toate,

veniţi la El, căci toate le veţi afla venind.

 

S-aud ale-apăsării suspine-năbuşite,

alin şi libertate şi adevăr cer toţi,

- răspunde-le străjere, Hristos vi le promite,

şi tu ce-L ai pe Domnul arată-li-L cât poţi.

 

S-aude ameninţarea pustiului şi-a morţii

deasupra împărăţiei şi oştirii lui satan,

trozneşte grinda lumii, se rup uşorii porţii

de cosmicul cutremur şi cruntul uragan.

 

Auzi cum şi-nspre tine scump suflet mai adie

a lui Hristos iubire, chemându-te să vii,

grăbeşte-te cât încă iertarea ţi se-nbie,

căci şi ea are-o vreme şi-o pierzi dacă-ntârzii.

 

Voi toţi cei ce pe Domnul Îl aşteptaţi să vină

Sus capetele voastre, se vede-un nor ieşind,

e aproape izbăvirea şi bolta se înclină

de greutatea slavei sfârşitului venind.