Cunosc un Nume mai presus de ceruri

 

Cunosc un Nume mai presus de ceruri, ne e dat ca Salvator,

slăvirea Lui răsună-n toată lumea, e Isus Mântuitor!

 

   Nume mai presus de orice nume, e-al Domnului slăvit Isus, al lui Isus,

   în nici un alt nume nu-i mântuire, este numai în Isus!

 

Isus e darul Dragostei Divine pentru sufletul pierdut,

iar cel greşit căit la El când vine, e primit numaidecât.

 

Cel ce e ostenit la Isus poate să-şi găsească liniştea,

când nimeni nu e-n stare să-l ajute, Domnu-n braţe-l va purta.