Cine a crezut in ce ni se vestise_Isaia_53_1

 

 

Cine a crezut în ce ni se vestise

şi cunoscut-a braţul Domnului ?

El a crescut ca o odraslă slabă,

dintr-un pământ uscat, naintea Lui.

N-avea nici frumuseţi, nici strălucire,

privirea să ne-o fi atras,

şi-nfăţişarea Lui n-avea nimică

să placă-n a durerii ceas.

 

Dispreţuit şi părăsit de oameni,

Om al durerii şi obişnuit

cu suferinţa şi cu apăsarea,

era aşa de-adânc dispreţuit

că faţa ţi-ai fi-ntors-o de la Dânsul,

în seamă noi, nu L-am luat,

şi totuşi El a dus povara noastră

durerea noastră a purtat...

 

Noi am crezut că-i pedepsit de Domnul

şi că de Dumnezeu El e lovit,

dar, El străpuns, pentru păcatul nostru

şi pentru vina noastră-a fost zdrobit,

pedeapsa care ne-adat nouă pacea

căzut-a peste El, în chin,

şi noi, prin rănile-I mântuitoare

suntem tămăduiţi deplin...