Ajunga veacurile multe

 

Ajungă veacurile multe

în care fost-am despărţiţi!

|: Azi glasul lui Isus ne cheamă:

Creştini, de ce nu vă uniţi? :|

 

Prea mult, în uri şi vrăjmăşie,

în cete fost-am despărţiţi!...

|: Să ne trezim, e ceasul ultim!

Să ne iubim! Să fim uniţi! :|

 

Lăsaţi de-acuma vrăjmăşia!

Mândria, ura lepădaţi!

|: Urmaţi, de-acum, porunca sfântă:

Iubiţi-vă, că sunteţi fraţi! :|

 

Că Adevărul este Unul,

cum Unul este şi Hristos.

|: De ce noi, despărţiţi în cete,

să ne luptăm fără folos? :|

 

Veniţi creştini de pretutindeni

să ne unim întru Hristos!

|: În jurul crucii Sale sfine,

ne cheamă glasul lui duios. :|

 

Veniţi, copiii Mei la Mine

şi vă-nfrăţiţi în Jertfa Mea!

|: Eu pentru voi Mi-am dat viaţa

şi M-am jertfit pe Golgota. :|

 

Veniţi să împlinim dorinţa

ce-a arătat-o Domnul Sfânt

|: în rugăciunea către Tatăl

ce ne-a lăsat-o legământ! :|

 

Veniţi, creştini din lumea largă

din Răsărit şi din Apus!

|: Iubirea Golgotei ne cheamă

să ne unim întru Isus. :|

 

Că vine, în curând, Stăpânul

să-Şi cerceteze-al Său popor.

|: Fiţi gata să-I ieşiţi nainte,

cântându-I slavă toţi, în cor! :|

 

Veniţi, creştini de pretutindeni

din orice neam şi-orice popor,

|: să fim pe veci uniţi în Domnul,

să fim o turmă şi-un Păstor! :|